Elkartea

Gipuzkoako Animali eta Landare Babesle Elkartea Irabazi-asmorik gabeko elkartea da, duela 50 urte baino gehiago sortu zen. Aterpea 1997ko otsailean zabaldu zuten.

Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak, bere 1994 Urriaren 11ko akordio bidez, S.P.A.P.G. interes publikoko Elkartea izendatu zuen.

S.P.A.P.G.ren helburuak dira:

  • Animalien eta landareen babesa eta defentsa.
  • Animalien eskubideen defentsarako, lege-esparru zuzena eta aurreratu bat ezartzea.
  • Gipuzkoan, aldi baterako beharra duten animaliei, jabekin edo jabegabekoak, aterpea eta arreta eskaintzeko zerbitzuak sustatzea.
  • Landare eta animali guztien babesa eta errespeturen alde dagoen iritzi publiko bat sortzea.
  • Animalien arretaren alderdi higienikoak zabaltzeko eta normalizatzeko zuzenduta dagoen kultura zientifikoa sustatzea.
  • Animaliak eta landareak babesten duten legeen urraketei, publikoak ala pribatuak badira ere, dagozkion erantzun juridikoak ematea.
  • Agintariei, animali eta landareen babesaren arloan ahalik eta laguntza guztiak eskaintzea. 

Aurreko paragrafoan azaldutako jarduerak alde batera utzi gabe, bere xedeak betetzeko Elkarteak posible du:

  • Mota guztietako jarduera ekonomiko garatzea, bere helburuak lortzeko lagunduz, edo horretarako baliabideak aurkitzeko.
  • Era guztietako ondasun eskuratzea edo edukitzea, eta ekintza eta mota guztietako kontratuak ospatzea.
  • Akzio eta ariketa guztiak, legeen edo estatutuen pean eratzea.

S.P.A.P.G. bazkideen ekarpenak jasotzen duen elkarte pribatu bat da.

Zuzendaritza batzordea, S.P.A.P.G. zuzentzen eta kudeatzen duen organo iraunkorra da.

Urtean behin, bazkide guztiak joan ahal izango duten ohiko bilera bat ospatuko da, kide guztiei postaz edo posta elektronikoaren bidez honi buruz jakinaraziko zaie. Bilera honetan, besteak beste, kontuek egoera, urteroko aurrekontua eta Zuzendaritza Batzordeko kudeaketa aztertu eta onartu egiten dira.